Πολιτική Απορρήτου

Αυτή είναι η πολιτική του opskar.com να σέβεται το απόρρητό σας σχετικά με οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγουμε κατά τη λειτουργία των ιστότοπων μας.

Επισκέπτες Website

Όπως και οι περισσότεροι χειριστές ιστότοπων, το OPS συλλέγει πληροφορίες μη προσωπικής ταυτοποίησης του είδους που συνήθως προσφέρουν τα προγράμματα περιήγησης και οι διακομιστές ιστού, όπως ο τύπος προγράμματος περιήγησης, η προτίμηση γλώσσας, ο ιστότοπος παραπομπής και η ημερομηνία και ώρα κάθε αίτησης επισκέπτη. Η συλλογή πληροφοριών μη προσωπικής ταυτοποίησης είναι η καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες του OPS χρησιμοποιούν τον ιστότοπό του. Από καιρό σε καιρό, η OPS μπορεί να δημοσιεύει πληροφορίες μη προσωπικής ταυτοποίησης στο σύνολό της, π.χ., δημοσιεύοντας μια έκθεση σχετικά με τις τάσεις στη χρήση του ιστότοπού της.

Η OPS συλλέγει επίσης πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet (IP) για συνδεδεμένους χρήστες και για χρήστες που αφήνουν σχόλια στα blogs / sites του opskar.com. Η OPS αποκαλύπτει μόνο καταγεγραμμένες διευθύνσεις IP χρηστών και σχολιαστές υπό τις ίδιες συνθήκες που χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης όπως περιγράφονται παρακάτω, εκτός από τις διευθύνσεις IP και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι γνωστές και είναι γνωστές στους διαχειριστές του blog / έμεινε.

Συγκέντρωση των πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης

Ορισμένοι επισκέπτες των ιστότοπων της OPS επιλέγουν να αλληλεπιδράσουν με την OPS με τρόπους που απαιτούν από την OPS να συλλέγει προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης. Το ποσό και ο τύπος των πληροφοριών που συλλέγει η OPS εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, ζητάμε από τους επισκέπτες που εγγράφονται στο ospkar.com να δώσουν ένα όνομα χρήστη και μια διεύθυνση email. Όσοι πραγματοποιούν συναλλαγές με την OPS καλούνται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, όπως απαιτείται, των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται για την επεξεργασία αυτών των συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση, το OPS συλλέγει τέτοιες πληροφορίες μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο ή κατάλληλο για την εκπλήρωση του σκοπού της αλληλεπίδρασης του επισκέπτη με το OPS. Η OPS δεν αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία ταυτότητας εκτός από αυτά που περιγράφονται παρακάτω. Και οι επισκέπτες μπορούν πάντοτε να αρνούνται να παρέχουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, με την προειδοποίηση ότι ενδέχεται να τους εμποδίσουν να συμμετέχουν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ιστότοπο.

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία

Η OPS μπορεί να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στους ιστοτόπους της. Η OPS μπορεί να προβάλει αυτές τις πληροφορίες δημοσίως ή να τις παράσχει σε άλλους. Ωστόσο, η OPS δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης πλην εκείνων που περιγράφονται παρακάτω.

Προστασία από ορισμένες πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης

Η OPS αποκαλύπτει δυνητικά προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και προσωπικής ταυτοποίησης μόνο σε εκείνους των υπαλλήλων, εργολάβων και συνδεδεμένων οργανισμών που (i) πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες για να τις επεξεργαστούν για λογαριασμό της OPS ή για να παρέχουν υπηρεσίες διαθέσιμες στους ιστότοπους της OPS και ( ii) που έχουν συμφωνήσει να μην το αποκαλύψουν σε άλλους. Ορισμένοι από αυτούς τους υπαλλήλους, εργολάβους και συνδεδεμένες οργανώσεις ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής σας. χρησιμοποιώντας τους ιστότοπους της OPS, συναινείτε στη μεταφορά αυτών των πληροφοριών σε αυτούς. Η OPS δεν θα ενοικιάσει ή δεν πουλήσει πληροφορίες που ενδέχεται να ταυτοποιήσουν προσωπικά και προσωπικά ταυτοποίηση σε κανέναν. Εκτός από τους υπαλλήλους της, τους εργολάβους και τους συνδεδεμένους οργανισμούς, όπως περιγράφεται παραπάνω, η OPS αποκαλύπτει πιθανώς προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και προσωπικής ταυτοποίησης μόνο ως απάντηση σε κλήτευση, δικαστική απόφαση ή άλλο κυβερνητικό αίτημα ή όταν η OPS πιστεύει καλή τη πίστει ότι η αποκάλυψη είναι εύλογα απαραίτητο για την προστασία της περιουσίας ή των δικαιωμάτων της OPS, τρίτων ή του κοινού γενικά. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης ενός ιστότοπου OPS και έχετε παράσχει τη διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η OPS ενδέχεται να σας στείλει περιστασιακά ένα email για να σας ενημερώσει για νέες δυνατότητες, να ζητήσει τα σχόλιά σας ή απλώς να σας ενημερώσει για το τι συμβαίνει με το OPS και το προϊόντα. Εάν μας στείλετε ένα αίτημα (για παράδειγμα μέσω email ή μέσω ενός από τους μηχανισμούς ανατροφοδότησης), διατηρούμε το δικαίωμα να το δημοσιεύσουμε προκειμένου να μας βοηθήσετε να διευκρινίσουμε ή να απαντήσουμε στο αίτημά σας ή να μας βοηθήσουμε να υποστηρίξουμε άλλους χρήστες. Η OPS λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι εύλογα απαραίτητα για την προστασία από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αλλοίωση ή καταστροφή δυνητικά προσωπικών πληροφοριών και προσωπικών στοιχείων.

ΜΠΙΣΚΟΤΑ

Το cookie είναι μια σειρά πληροφοριών που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή του επισκέπτη και ότι το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη παρέχει στον ιστότοπο κάθε φορά που επιστρέφει ο επισκέπτης. Το OPS χρησιμοποιεί cookie για να βοηθήσει την εταιρεία σας να εντοπίσει και να παρακολουθήσει τους επισκέπτες, τη χρήση του ιστότοπου OPS και τις προτιμήσεις πρόσβασης στον ιστότοπό τους. Οι επισκέπτες του OPS που δεν επιθυμούν να τοποθετήσουν cookie στους υπολογιστές τους θα πρέπει να ρυθμίσουν τα προγράμματα περιήγησής τους να απορρίπτουν τα cookies πριν χρησιμοποιήσουν τους ιστότοπους της OPS, με το μειονέκτημα ότι ορισμένες δυνατότητες των ιστότοπων της OPS ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά χωρίς τη βοήθεια των cookies.

Μεταβιβάσεις Επιχειρήσεων

Εάν η OPS ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων αποκτήθηκαν ή στην απίθανη περίπτωση κατά την οποία η OPS αποχωρήσει ή τεθεί σε πτώχευση, οι πληροφορίες χρήστη θα είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται από τρίτους. Αναγνωρίζετε ότι αυτές οι μεταβιβάσεις μπορεί να συμβούν και ότι οποιοσδήποτε αγοραστής της OPS μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

διαφημίσεις

Οι διαφημίσεις που εμφανίζονται σε κάποιον από τους ιστότοπούς μας ενδέχεται να παραδίδονται στους χρήστες από διαφημιζόμενους που μπορούν να ορίσουν cookies. Αυτά τα cookie επιτρέπουν στο διακομιστή διαφημίσεων να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας κάθε φορά που σας στέλνει μια διαφήμιση στο διαδίκτυο για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με εσάς ή άλλους χρήστες που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στα διαφημιστικά δίκτυα, μεταξύ άλλων, να παρέχουν στοχευμένες διαφημίσεις που πιστεύουν ότι θα σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τη χρήση cookies από την OPS και δεν καλύπτει τη χρήση cookie από οποιονδήποτε διαφημιζόμενο.

Αλλαγές Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παρόλο που οι περισσότερες αλλαγές είναι πιθανό να είναι μικρές, η OPS ενδέχεται να αλλάζει την Πολιτική Απορρήτου της κατά καιρούς και κατά την αποκλειστική κρίση της ops. Το OPS ενθαρρύνει τους επισκέπτες να ελέγχουν συχνά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου της. Εάν έχετε λογαριασμό opskar.com, ενδέχεται επίσης να λάβετε μια ειδοποίηση που να σας ενημερώνει για αυτές τις αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση αυτού του ιστότοπου μετά από οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου θα αποτελεί την αποδοχή αυτής της αλλαγής.