Πολιτική Απορρήτου

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν κάθε χρήση της ιστοσελίδας του opskar.com και του συνόλου του περιεχομένου, των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού (μαζί, ο ιστότοπος). Ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από ops ("ops"). Η Ιστοσελίδα προσφέρεται υπό την προϋπόθεση ότι θα δεχθείτε χωρίς τροποποίηση όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν και όλους τους άλλους κανόνες λειτουργίας, πολιτικές (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της Πολιτικής Απορρήτου της OPS) και τις διαδικασίες που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς σε αυτόν τον Ιστό μέσω OPS (συλλογικά η "Συμφωνία").

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Συμφωνία πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Εάν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θεωρούνται προσφορά της OPS, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους όρους αυτούς. Ο ιστότοπος διατίθεται μόνο σε άτομα που είναι τουλάχιστον 13 ετών.

 • Ο λογαριασμός και ο ιστότοπος opskar.com. Αν δημιουργήσετε ένα ιστολόγιο ή έναν ιστότοπο στην Ιστοσελίδα, είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού και του ιστολογίου σας και είστε πλήρως υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού και για οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που έγιναν σε σχέση με το ιστολόγιο. Δεν πρέπει να περιγράφετε ή να αναθέτετε λέξεις-κλειδιά στο ιστολόγιό σας με παραπλανητικό ή παράνομο τρόπο, μεταξύ άλλων με τρόπο που προορίζεται για το εμπόριο με το όνομα ή τη φήμη των άλλων και η OPS μπορεί να αλλάξει ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε περιγραφή ή λέξη-κλειδί που θεωρεί ακατάλληλη ή παράνομη ή διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσει την ευθύνη της OPS. Πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την OPS για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του ιστολογίου σας, του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Η OPS δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις από εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιων πράξεων ή παραλείψεων.

 • Ευθύνη των συνεργατών. Εάν χρησιμοποιείτε ένα blog, σχολιάζετε ένα blog, δημοσιεύετε υλικό στην Ιστοσελίδα, δημοσιεύετε συνδέσμους στην Ιστοσελίδα ή άλλως δημιουργείτε (ή επιτρέπετε σε τρίτους να δημιουργήσουν) υλικό διαθέσιμο μέσω της Ιστοσελίδας (οποιοδήποτε τέτοιο υλικό, "Περιεχόμενο" ), Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και τις τυχόν βλάβες που προκύπτουν από αυτό το Περιεχόμενο. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω περιεχόμενο αποτελεί κείμενο, γραφικά, αρχείο ήχου ή λογισμικό υπολογιστή. Κάνοντας διαθέσιμο το Περιεχόμενο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:
 • Η λήψη, η αντιγραφή και η χρήση του περιεχομένου δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων ή εμπορικού απορρήτου τρίτου μέρους.
 • Εάν ο εργοδότης σας έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργείτε, έχετε (i) λάβει άδεια από τον εργοδότη σας για να δημοσιεύσετε ή να διαθέσετε το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε λογισμικού ή (ii) εξασφάλισε από τον εργοδότη σας παραίτηση Όλα τα δικαιώματα μέσα ή στο Περιεχόμενο.
 • Έχετε συμμορφωθεί πλήρως με τις άδειες τρίτων που σχετίζονται με το Περιεχόμενο και έχετε κάνει όλα τα απαραίτητα για να περάσετε επιτυχώς στους τελικούς χρήστες τους απαιτούμενους όρους.
  Το Περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν εγκαθιστά ιούς, σκουλήκια, κακόβουλα προγράμματα, δούρειους ίππους ή άλλο επιβλαβές ή καταστροφικό περιεχόμενο.
 • Το Περιεχόμενο δεν είναι ανεπιθύμητο, δεν παράγεται μηχανικά ή τυχαία και δεν περιέχει ανήθικο ή ανεπιθύμητο εμπορικό περιεχόμενο που αποσκοπεί στην προώθηση της επισκεψιμότητας σε ιστότοπους τρίτων ή στην ενίσχυση της κατάταξης μηχανών αναζήτησης τοποθεσιών τρίτων ή σε περαιτέρω παράνομες πράξεις Όπως ψαρέματος) ή παραπλανούν τους παραλήπτες ως προς την πηγή του υλικού (όπως spoofing)?
 • Το Περιεχόμενο δεν είναι πορνογραφικό, δεν περιέχει απειλές ή υποκινεί βία σε άτομα ή οντότητες και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου.
 • Το ιστολόγιό σας δεν διαφημίζεται μέσω ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων όπως οι σύνδεσμοι ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σε ομάδες συζήτησης, λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλα ιστολόγια και ιστότοποι και παρόμοιες μη ζητηθείσες διαφημιστικές μέθοδοι.
 • το ιστολόγιό σας δεν ονομάζεται με τρόπο που παραπλανά τους αναγνώστες σας να σκεφτούν ότι είστε άλλο πρόσωπο ή εταιρεία. Για παράδειγμα, η διεύθυνση URL ή το όνομα του ιστολογίου σας δεν είναι το όνομα άλλου ατόμου εκτός από εσάς ή εταιρεία διαφορετική από τη δική σας. και έχετε, στην περίπτωση Περιεχομένου που περιλαμβάνει κωδικό υπολογιστή, κατηγοριοποιημένη με ακρίβεια ή / και περιγράφονται ο τύπος, η φύση, οι χρήσεις και οι επιπτώσεις των υλικών, είτε έχουν ζητηθεί από την OPS είτε άλλως.

Με την υποβολή περιεχομένου στην OPS για συμπερίληψη στον ιστότοπό σας, παρέχετε στην OPS μια παγκόσμια, ατελώς και μη αποκλειστική άδεια χρήσης για την αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή και δημοσίευση του περιεχομένου αποκλειστικά για την προβολή, διανομή και προώθηση του ιστολογίου σας . Εάν διαγράψετε περιεχόμενο, η OPS θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να την καταργήσει από την Ιστοσελίδα, αλλά αναγνωρίζετε ότι η προσωρινή αποθήκευση ή οι αναφορές στο Περιεχόμενο ενδέχεται να μην γίνουν αμέσως διαθέσιμες.

Χωρίς να περιορίζεται οποιαδήποτε από αυτές τις παραστάσεις ή εγγυήσεις, η OPS έχει το δικαίωμα (αν και όχι την υποχρέωση), κατά την αποκλειστική κρίση της OPS (i) να αρνείται ή να αφαιρεί οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο, σύμφωνα με λογικές απόψεις της OPS, παραβιάζει οποιαδήποτε πολιτική OPS ή είναι κατά κάποιο τρόπο επιβλαβές (ii) να καταγγείλει ή να αρνηθεί την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική κρίση της OPS. Η OPS δεν θα έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί.3

 • Πληρωμή και Ανανέωση.
  Γενικοί Όροι.
  Επιλέγοντας ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, συμφωνείτε να καταβάλλετε στην OPS τις αναφερόμενες εφάπαξ ή / και μηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές (οι πρόσθετοι όροι πληρωμής μπορούν να συμπεριληφθούν σε άλλες επικοινωνίες). Οι πληρωμές συνδρομής θα χρεώνονται με προπληρωμή την ημέρα που θα εγγραφείτε για αναβάθμιση και θα καλύψουμε τη χρήση της υπηρεσίας για μηνιαία ή ετήσια περίοδο συνδρομής όπως υποδεικνύεται. Οι πληρωμές δεν επιστρέφονται.
  Αυτόματη ανανέωση.
  Εάν δεν ενημερώσετε την OPS πριν από το τέλος της ισχύουσας περιόδου εγγραφής που θέλετε να ακυρώσετε μια συνδρομή, η συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα και μας εξουσιοδοτείτε να εισπράττεται η ετήσια ή μηνιαία συνδρομή που ισχύει στη συγκεκριμένη συνδρομή (καθώς και οι τυχόν φόροι) χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα ή άλλο μηχανισμό πληρωμής που έχουμε για λογαριασμό σας. Οι αναβαθμίσεις μπορούν να ακυρωθούν οποιαδήποτε στιγμή, υποβάλλοντας εγγράφως το αίτημά σας στην OPS.

 • Υπηρεσίες.
  Αμοιβές; Πληρωμή. Με την εγγραφή σας σε έναν λογαριασμό υπηρεσιών, συμφωνείτε να πληρώσετε την OPS τις ισχύουσες αμοιβές εγκατάστασης και τις επαναλαμβανόμενες αμοιβές. Οι εφαρμοστέες αμοιβές θα τιμολογούνται από την ημέρα που οι υπηρεσίες σας είναι εγκατεστημένες και πριν από τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Η OPS διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις προμήθειες πληρωμής σε τριάντα (30) ημέρες πριν από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Οι υπηρεσίες μπορούν να ακυρωθούν από εσάς οποιαδήποτε στιγμή σε τριάντα (30) ημέρες γραπτή ειδοποίηση προς την Υποστήριξη της OPS. Εάν η υπηρεσία σας περιλαμβάνει πρόσβαση σε υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προτεραιότητας. Ως "υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" νοείται η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή (με εύλογες προσπάθειες της OPS να απαντήσει εντός μιας εργάσιμης ημέρας) σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών VIP. "Προτεραιότητα" σημαίνει ότι η υποστήριξη έχει προτεραιότητα έναντι της υποστήριξης για τους χρήστες των τυπικών ή δωρεάν υπηρεσιών opskar.com. Όλη η υποστήριξη θα παρέχεται σύμφωνα με τις πρακτικές, τις διαδικασίες και τις πολιτικές των τυπικών υπηρεσιών της OPS.

 • Ευθύνη των επισκεπτών ιστοτόπου. Η OPS δεν έχει αναθεωρήσει και δεν μπορεί να αναθεωρήσει το σύνολο του υλικού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο και συνεπώς δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, τη χρήση ή τα αποτελέσματα αυτού του υλικού. Με την εκμετάλλευση της Ιστοσελίδας, η OPS δεν αντιπροσωπεύει ή υπονοεί ότι υποστηρίζει το υλικό που δημοσιεύτηκε ή ότι πιστεύει ότι το υλικό αυτό είναι ακριβές, χρήσιμο ή μη επιβλαβές. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη προφυλάξεων όπως είναι απαραίτητο για την προστασία του εαυτού σας και των συστημάτων υπολογιστών από ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους και άλλα επιβλαβή ή καταστροφικά περιεχόμενα. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο περιεχόμενο, καθώς και περιεχόμενο που περιέχει τεχνικές ανακρίβειες, τυπογραφικά λάθη και άλλα σφάλματα. Ο ιστότοπος ενδέχεται επίσης να περιέχει υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου ή δημοσιότητας ή παραβιάζει πνευματική ιδιοκτησία και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή η λήψη, αντιγραφή ή χρήση των οποίων υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, δηλωμένους ή μη προσδιορισμένους. Η OPS αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν βλάβη που προκύπτει από τη χρήση από τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή από οποιαδήποτε λήψη από αυτούς τους επισκέπτες του περιεχομένου που δημοσιεύτηκε εκεί.

 • Περιεχόμενο Δημοσιεύθηκε σε άλλους ιστότοπους. Δεν εξετάσαμε και δεν μπορούμε να αναθεωρήσουμε όλο το υλικό, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού υπολογιστών, που διατίθεται μέσω των ιστότοπων και των ιστοσελίδων στους οποίους συνδέεται το opskar.com και που συνδέονται με το opskar.com. η εταιρία σας δεν έχει κανέναν έλεγχο επί των μη δικτυακών σελίδων σας και των ιστοσελίδων της εταιρείας σας και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους ή τη χρήση τους. Συνδέοντας με έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα εκτός της εταιρείας σας, η OPS δεν αντιπροσωπεύει ή υπονοεί ότι υποστηρίζει έναν τέτοιο ιστότοπο ή ιστοσελίδα. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη προφυλάξεων όπως είναι απαραίτητο για την προστασία του εαυτού σας και των συστημάτων υπολογιστών από ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους και άλλα επιβλαβή ή καταστροφικά περιεχόμενα. Η OPS δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που προκύπτουν από τη χρήση ιστοσελίδων και ιστοσελίδων που δεν ανήκουν σε OPS.

 • Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και Πολιτική DMCA. Καθώς η επιχείρησή σας ζητάει από τους άλλους να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της, σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν πιστεύετε ότι υλικό που βρίσκεται ή συνδέεται με το opskar.com παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, σας ενθαρρύνουμε να ειδοποιήσουμε την OPS σύμφωνα με την Πολιτική του DMCA για την πνευματική ιδιοκτησία της Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Η OPS θα απαντήσει σε όλες αυτές τις ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου ή του ενδεδειγμένου, αφαιρώντας το παραβιαζόμενο υλικό ή απενεργοποιώντας όλους τους συνδέσμους με το παραβιαζόμενο υλικό. Η OPS θα τερματίσει την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη εάν, υπό κατάλληλες συνθήκες, ο επισκέπτης είναι αποφασισμένος να επαναλαμβάνει τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της OPS ή άλλων. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η OPS δεν θα έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει τα ποσά που είχαν προηγουμένως καταβληθεί στην OPS.

 • Πνευματική ιδιοκτησία. Η παρούσα συμφωνία δεν μεταβιβάζει από την εταιρεία σας σε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία της OPS ή τρίτου μέρους και ο τίτλος και το συμφέρον σε αυτό το ακίνητο θα παραμείνουν (μεταξύ των μερών) αποκλειστικά με την OPS. OPS, opskar.com, το λογότυπο opskar.com και όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το opskar.com ή τον ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της OPS ή των δικαιοπαρόχων της OPS. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Ιστοσελίδα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα άλλων τρίτων. Η χρήση από εσάς του Δικτυακού Τόπου σας δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια να αναπαράγετε ή να χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε OPS ή εμπορικά σήματα τρίτων.

 • Διαφημίσεις. Η OPS διατηρεί το δικαίωμα να εμφανίζει διαφημίσεις στο ιστολόγιό σας, εκτός εάν έχετε αγοράσει έναν λογαριασμό χωρίς διαφημίσεις.

 • Απόδοση. Η OPS διατηρεί το δικαίωμα να εμφανίζει συνδέσεις απόδοσης όπως το 'Blog at opskar.com', το συγγραφέα θεμάτων και την απόδοση της γραμματοσειράς στο υποσέλιδο ή στη γραμμή εργαλείων του blog σας.
  Προϊόντα συνεργατών. Ενεργοποιώντας ένα προϊόν συνεργατών (π.χ. θέμα) από έναν από τους συνεργάτες μας, συμφωνείτε με τους όρους παροχής υπηρεσιών αυτού του συνεργάτη. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τους όρους της υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή, απενεργοποιώντας το προϊόν συνεργατών.

 • Ονόματα τομέα. Εάν καταχωρίζετε ένα όνομα τομέα, χρησιμοποιείτε ή μεταφέρετε ένα προηγουμένως καταχωρισμένο όνομα τομέα, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση του ονόματος τομέα υπόκειται επίσης στις πολιτικές της Εταιρείας Διαδικτύου για εκχωρημένα ονόματα και αριθμούς ("ICANN"), συμπεριλαμβανομένων των Δικαιώματα και αρμοδιότητες εγγραφής.

 • Αλλαγές. Η OPS διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέρος αυτής της Συμφωνίας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Συμφωνία για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μετά την απόσπαση οποιωνδήποτε αλλαγών στην παρούσα Συμφωνία συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών. Η OPS μπορεί επίσης, στο μέλλον, να προσφέρει νέες υπηρεσίες ή / και δυνατότητες μέσω της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νέων εργαλείων και πόρων). Αυτά τα νέα χαρακτηριστικά ή / και υπηρεσίες υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας.
  Λήξη. Η OPS μπορεί να τερματίσει την πρόσβαση σας σε όλο ή σε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς προειδοποίηση, με άμεση ισχύ. Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε αυτήν τη Συμφωνία ή τον λογαριασμό σας opskar.com (αν έχετε), μπορείτε απλά να διακόψετε τη χρήση του Δικτυακού Τόπου. Παρά τα παραπάνω, αν έχετε λογαριασμό πληρωμένων υπηρεσιών, ο λογαριασμός αυτός μπορεί να τερματιστεί μόνο από την OPS εάν παραβιάσετε ουσιωδώς την παρούσα Συμφωνία και δεν θεραπεύσετε αυτήν την παραβίαση εντός τριάντα (30) ημερών από την ειδοποίηση της OPS προς εσάς. υπό την προϋπόθεση ότι η OPS μπορεί να τερματίσει αμέσως τον Ιστότοπο ως τμήμα ενός γενικού τερματισμού της υπηρεσίας μας. Όλες οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες λόγω της φύσης τους θα πρέπει να παραμείνουν μετά την καταγγελία, θα εξακολουθήσουν να καταγγέλλονται, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεων περί ιδιοκτησίας, αποποίησης ευθύνης από την εγγύηση, αποζημίωσης και περιορισμών ευθύνης.

 • Αποποίηση ευθυνών. Ο ιστότοπος παρέχεται "ως έχει". Η OPS και οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοί της αποποιούνται από κάθε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητής ή σιωπηρής, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Ούτε η εταιρεία σας ούτε οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοι της, παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση ότι η ιστοσελίδα θα είναι χωρίς σφάλματα ή ότι η πρόσβαση σε αυτή θα είναι συνεχής ή αδιάκοπη. Καταλαβαίνετε ότι κάνετε λήψη ή άλλως αποκτάτε περιεχόμενο ή υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας με δική σας διακριτική ευχέρεια και κίνδυνο.

 • Τον περιορισμό της ευθύνης. Σε καμία περίπτωση η OPS ή οι προμηθευτές ή οι δικαιοπάροχοί της δεν φέρουν ευθύνη σε σχέση με οποιοδήποτε αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, βάσει οποιασδήποτε σύμβασης, αμέλειας, αντικειμενικής ευθύνης ή άλλης νομικής ή δίκαιης θεωρίας για: (i) τυχόν ειδικές, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημιές. (ii) το κόστος της προμήθειας υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών · (iii) για διακοπή χρήσης ή απώλειας ή διαφθοράς δεδομένων. ή (iv) για ποσά που υπερβαίνουν τα τέλη που καταβάλατε στην OPS βάσει της παρούσας συμφωνίας κατά το δωδεκάμηνο (12) μήνα πριν από την αιτία της ενέργειας. Η OPS δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποτυχία ή καθυστέρηση λόγω ζητημάτων πέραν του εύλογου ελέγχου τους. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στο βαθμό που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  Γενική Αντιπροσωπεία και Εγγύηση. Υποστηρίζετε και εγγυάστε ότι (i) η χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι αυστηρά σύμφωνη με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της OPS, με την παρούσα Συμφωνία και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τοπικών νόμων ή κανονισμών στη χώρα, , ή άλλη κυβερνητική περιοχή, σχετικά με τη διαδικτυακή συμπεριφορά και το αποδεκτό περιεχόμενο και συμπεριλαμβάνοντας όλους τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τη διαβίβαση τεχνικών δεδομένων που εξάγονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη χώρα στην οποία διαμένετε) και (ii) η χρήση της Ιστοσελίδας δεν θα παραβιάζει να παραπλανήσουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

 • Αποζημίωση. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να αποζημιώσετε την OPS, τους συμβαλλόμενους της και τον δικαιοπάροχο της και τους αντίστοιχους διευθυντές, αξιωματικούς, υπαλλήλους και αντιπροσώπους τους από και έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της παραβίασής σας αυτής της Συμφωνίας.

 • Διάφορα. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της OPS και εσάς σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με γραπτή τροποποίηση υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο εκτελεστικό της εταιρείας σας ή με την απόσπαση από την εταιρεία σας αναθεωρημένης έκδοσης. Εκτός από την ισχύουσα νομοθεσία, εάν υπάρχει, προβλέπει διαφορετικά, η παρούσα Συμφωνία, οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση του Δικτυακού Τόπου θα διέπεται από τους νόμους της πολιτείας της Καλιφόρνιας, ΗΠΑ, εξαιρουμένων των διατάξεων περί σύγκρουσης νόμων και του κατάλληλου χώρου για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιοδήποτε από αυτά θα είναι τα κρατικά και ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στην κομητεία του Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια. Εκτός από τις αιτήσεις δικαστικής ή δίκαιης ελάφρυνσης ή αξιώσεων σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (που μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο χωρίς την απόσπαση ενός ομολογιακού δανείου), οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα συμφωνία θα επιλυθεί οριστικά σύμφωνα με τους κανόνες περί πλήρους διαιτησίας της Δικαστική διαιτησία και υπηρεσία διαμεσολάβησης, Inc. ("JAMS") από τρεις διαιτητές που διορίζονται σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες. Η διαιτησία θα διεξαχθεί στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας στην αγγλική γλώσσα και η διαιτητική απόφαση μπορεί να επιβληθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο. Το κυρίαρχο μέρος σε οποιαδήποτε ενέργεια ή να προχωρήσει στην εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας δικαιούται δαπάνες και δικηγορικές αμοιβές. Εάν κάποιο μέρος της παρούσας Σύμβασης κηρυχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο, το μέρος αυτό θα ερμηνευθεί ώστε να αντικατοπτρίζει την αρχική πρόθεση των μερών και τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα. Η παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος οποιουδήποτε όρου ή όρου αυτής της Συμφωνίας ή οποιασδήποτε παράβασης αυτής, σε οποιαδήποτε περίπτωση, δεν θα παραιτηθεί από αυτόν τον όρο ή από την προϋπόθεση ή από οποιαδήποτε επακόλουθη παράλειψή του. Μπορείτε να αναθέσετε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος που συναινεί και δεσμεύεται να δεσμεύεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του. Η OPS μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά της σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία χωρίς όρους. Η παρούσα Συμφωνία δεσμεύει και θα αποβεί προς όφελος των μερών, των διαδόχων τους και των επιτρεπόμενων εκχωρητών.